duch kelgan postlarga layk bosish. Lentada chiqqan har qanday foydalanuvchining postiga layk bosib tashlayverasiz, ular ham sizga javob qaytarishi ilinjida. Juda eskirgan va yomon foydasiz usullardan biri.